Træning i Søsporten

Holdtræning

I søsporten er der holdtræninger hver dag hele vintersæsonen, lige nu er programmet som følge:

Ønsker du at deltage på et af træningsholdene i Søsporten, som ikke tilhører din egen klub, kan du tilmelde dig som gæst. Som gæst må du dog ikke tilmelde dig tidligere end 24 timer før arrangementet.

For tilmelding af aktiviteter hos AKKK;

 • Gå til AKKK kalender
 • Her kan du detage som gæst på ved udvalgte aktiviteter.
  • Når du tilmelder dig en træning, skriv da hvilken klub du kommer fra (AR eller KVAK) i feltet ’efternavn’.

For tilmelding af aktiviteter hos AR:

 • Se om der er ledig pladser: AR kalender
 • For tilmelding, skriv en SMS til den ansvarlige instruktør (nummeret finder du ovenfor)
______
Ud over træning i Søsporten har AKKK besluttet at AR og KVAK kan benytte svømmehallen i Gellerup sammen med AKKK om torsdagen, der er 3 forskellige tidsintervaller som kan benyttes, her er der ikke tidsbegrænsning på tilmelding, men tilmelding foregår på samme måde som for holdtræning i Søsporten.
 • AR og KVAK kan ikke tilmelde sig de tider hvor der ikke fremgår svømning af overskriften, dette sker kun når AKKK har speciel træning.

Aftaler om træning

 • Træningstiden er på 2 timer inklusiv opstilling, træning og oprydning
 • Instruktøren er ansvarlig for at lokalet efterlades ryddet og klar til næste hold
  • Undtagelsen for at fjerne udstyr er, hvis man har aftalt andet med den næste instruktør, som skal anvende lokalet. Da er det den overtagende instruktør, som er ansvarlig for at træningsredskaberne er pakket væk efter træningen.
 • Instruktøren er ansvarlig for at tiderne overholdes, så efterfølgende hold ikke forsinkes
 • Instruktøren er ansvarlig for at lydniveauet ikke er generende for andre brugere af Søsporten
 • Der skal tørres af hvis der er vådt/sved på gulve og maskiner
 • Der skal luftes ud i mellem hvert hold
 • Instruktøren er ansvarlig for at lukke og låse døre efter hver træning
 • Ovenlysvinduerne skal være lukkede inden rummet forlades
 • Lyset skal slukkes når man forlader rummet

____

 • Når der er fester i lokalet M3 skal tovholder for festen sørge for at give instruktøren for hold, der evt. skal aflyses besked, gerne med minimum 7 dages varsel. Det anbefales, at de der er ansvarlige for festen så vidt muligt forsøger at sikre M3 er klargjort til træning enten samme aften eller tidligt dagen derpå.
  • Eventuelle tvister mellem instruktører og tovholdere mv. henvises til Brugerrådet.
 • Når der er andre arrangementer end fester, i lokalet M3, er det Brugerrådet som skal give besked til instruktøren. 

RENGØRING AF TRÆNINGSUDSTYR